Sự khác biệt chính giữa mã ZIP và mã bưu chính là mã bưu chính là một hệ thống gán các mã khác nhau cho các vị trí địa lý để giúp việc sắp xếp thư dễ dàng hơn trong khi mã ZIP là một hệ thống mã bưu chính ở Mỹ và Philippines.

Mặc dù sự ra đời của SMS và email đã ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của các thư vật lý, chúng vẫn tạo thành một số lượng lớn các tin nhắn và thư được gửi và nhận trên toàn thế giới. Trong thực tế, email không bao giờ có thể thay thế một bức thư chính thức có tính tôn nghiêm và tầm quan trọng riêng của nó. Gần như tất cả các thông tin liên lạc chính thức và chính phủ đều ở dạng thư vật lý; các công ty cũng thích gửi và nhận thư chính thức.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Mã bưu điện là gì
3. Mã bưu điện là gì
4. So sánh cạnh nhau - Mã ZIP so với mã bưu chính ở dạng bảng
5. Tóm tắt

Mã bưu điện là gì?

Khối lượng thư ngày càng tăng đòi hỏi phải sử dụng mã bưu chính có thể giúp việc sắp xếp các chữ cái nhanh hơn và đơn giản hơn. Liên Xô là quốc gia đầu tiên giới thiệu mã bưu chính. Dần dần, mọi quốc gia trên thế giới đều sử dụng các mã này tùy thuộc vào điều kiện địa lý của nó. Ở một số quốc gia, mã bưu chính chỉ là một chuỗi các ký tự số trong khi ở các quốc gia khác, chúng chứa cả ký tự alpha và số.

Hơn nữa, thật thú vị khi biết rằng mã bưu chính ở Ấn Độ được gọi là mã PIN và là viết tắt của Số chỉ mục bưu chính. Nó được giới thiệu vào năm 1972. Hơn nữa, nó bao gồm một mã gồm 6 chữ số cho thấy vị trí chính xác của địa chỉ gửi thư.

Sự khác biệt chính - Mã ZIP so với Mã bưu chính

Mã bưu chính thường được gán cho các vị trí địa lý; họ cũng được chỉ định cho khách hàng hoặc doanh nghiệp nhận được một lượng lớn thư như các tổ chức chính phủ và các tập đoàn lớn.

Mã bưu điện là gì?

Mã bưu điện là một hệ thống mã bưu chính được sử dụng rộng rãi ở Mỹ và Philippines. Mã ZIP, vì nó được sử dụng ở Mỹ, thường được chuyển đổi thành mã vạch (Postnet) được in trên phong bì. Mã vạch này giúp các máy phân loại điện tử dễ dàng tách thư nhanh chóng theo các vị trí địa lý. ZIP là từ viết tắt của Zonal Cải thiện Kế hoạch. Điều này đã được giới thiệu để làm cho việc gửi thư nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn.

Sự khác biệt giữa mã ZIP và mã bưu chính

Mã ZIP trước đó chứa 5 chữ số. Tuy nhiên, vào năm 1980, một hệ thống rộng lớn hơn có tên ZIP + 4 đã được giới thiệu. Điều này có thêm 4 chữ số. Hơn nữa, ZIP + 4 giúp việc sắp xếp dễ dàng hơn bằng cách xác định chính xác hơn vị trí.

Sự khác biệt giữa Mã ZIP và Mã bưu chính là gì?

Mã bưu chính là một hệ thống gán các mã khác nhau cho các vị trí địa lý để giúp việc sắp xếp thư dễ dàng hơn. Các quốc gia khác nhau sử dụng mã bưu chính khác nhau. Tuy nhiên, mã ZIP là một hệ thống mã bưu chính ở Mỹ và Philippines. Đây là sự khác biệt chính giữa mã zip và mã bưu chính. Hơn nữa, mã bưu chính được gọi là mã PIN ở Ấn Độ.

Sự khác biệt giữa mã zip và mã bưu chính như sau:

Sự khác biệt giữa Mã ZIP so với Mã bưu chính - Dạng bảng

Tóm tắt - Mã ZIP so với Mã bưu chính

Mã bưu chính là một hệ thống gán các mã khác nhau cho các vị trí địa lý để giúp việc sắp xếp thư dễ dàng hơn. Tuy nhiên, mã ZIP là một hệ thống mã bưu chính ở Mỹ và Philippines. Đây là sự khác biệt chính giữa mã ZIP và mã bưu chính.

Hình ảnh lịch sự:

1. Mã bưu điện 2 chữ số Úc Đăng ký bởi GfK GeoMarketing - GfK GeoMarketing (Muff) qua Commons Wikimedia
2. Các khu vực mã ZIP của ZIP Viết bởi Denelson83 - Công việc riêng, dựa trên Hình ảnh: ZIP_code_zones.png (Miền công cộng) qua Commons Wikimedia